mardi 12 mai 2020

Distribution de masques jeudi et vendredi à la salle Lur Berri / Maskara banaketa Lur Berri gelan ortzegunean eta ortziralean

L’Agglomération Pays Basque et la Commune de SARE se sont mobilisées afin de pouvoir fournir à l’ensemble de la population saratar deux masques « Grand public » à la levée du confinement.

Une première distribution d’un masque par personne aura lieu les :

Jeudi 14 mai 2020

Vendredi 15 mai 2020

de 9 h 00 à 12 h 30

de 14 h 00 à 18 h 00

à la salle LUR BERRI.

Sont concernés les saratars

à partir de 11 ans (collégiens)

Documents à fournir :

Carte d’identité

Justificatif de domicile

Livret de famille (pour les enfants)

Afin de limiter l’affluence, 1 seule personne viendra chercher les masques de son foyer.

La Mairie de SARE demeure, encore et toujours, à votre écoute pour vous accompagner dans cette période.

 

Euskal Hirigunea eta SARAko herriko etxea antolatu dira, saratar bakoitzari, bi "publiko orokor" maskara eman ahal izateko, konfinamendua altxatzen denean.  

Lehen maskara banaketa bat bakotxendako iraganen da :

2020ko maiatzaren 14ean ortzegunarekin

2020ko maiatzaren 15ean ortziralarekin

Goizeko 9tatik 12terdiak arte

Arratsaldeko 2tatik 6ak arte

LUR BERRI gelan

Saratarrendako bakarrik 11urtetik goiti

( kolegioko ikasleak )

Ekartzeko dokumentuak :

 Nortasun agiria

Bizilekuaren frogagiri bat

Familiako liburuxka (haurrentzat)

Jendeketa mugatzeko, etxe bakotxako jende bat etorriko da maskara bilat.

SARAko herriko etxea, berriro ere, behin eta berriz zuen zerbitzura egoten da, garai berezi honetan.

Dernière modification le mardi, 12 mai 2020 10:00