vendredi 9 septembre 2022

Réunion pour parler des violences sexuelles / Bilkura Sexu bortizkeriaren buruz mintzatzeko

Réunion le jeudi 29 septembre à 17h00 à la salle Biltoki à ASCAIN.

Bilkura irailaren 29an arratsaldeko 17tan Biltoki gelan Azkainen.